На кафедрі розгорнуто і успішно використовується в навчальному процесі та наукових дослідженнях найсучасніше телекомунікаційне обладнання різних фірм-виробників: Cisco, Siemens, Avaya, D-link та ін. Функціонал обладнання охоплює всі технологічні рівні мереж наступного покоління (NGN) - від термінальних пристроїв і мереж доступу, до транспортних мереж і систем мережевого управління.
Кафедра інфокомунікаційної інженерії входить до складу факультету інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки. Історія кафедри налічує понад 45 років. Щорічно кафедра приймає до 250 абітурієнтів з України та зарубіжних країн на денне, заочне, дистанційне, післядипломне навчання та екстернат, а також на відділення з навчанням англійською мовою.
Кафедра ІКІ носить ім’я Володимира Володимировича Поповського, який її очолював з 1992 по 2018 рр. За цей час під його керівництвом кардинально оновлена та осучаснена лабораторна база кафедри (12 нових лабораторій та центрів); він створив та очолив наукову школу – захищено 10 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій; видано 7 монографій, більше 200 статей та понад 300 доповідей на конференціях. Виконано більше 20 НДР.
Кафедра готує фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктора філософії, PhD) рівнями вищої освіти за такими спеціальностями:
  • 125 Кібербезпека та захист інформації;
  • 126 Інформаційні системи та технології;
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

Про нас пишуть

Віртуальна презентація проєкту Еразмус+ модуль Жан Моне «Інтеграція рамок та політик ЄС з кібербезпеки в Україні (17.12.2020, on-line)
17 грудня 2020 року відбулась віртуальна презентація проєкту Еразмус+ модуль Жан Моне «Інтеграція рамок та політик ЄС з кібербезпеки в Україні (CyFra)».

17.12.2020

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В ХНУРЭ. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ
В Харьковском национальном университете радиоэлектроники открылась современная научно-учебная лаборатория сетевой безопасности и надёжности.

08.11.2019

Харьковчанин антон тугай стал победителем второй студенческой олимпиады cisco по сетевым технологиям
Итоги второй студенческой Олимпиады Cisco по сетевым технологиям были объявлены 27 июня по окончании финального тура с участием 42 студентов из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Словении. Всего же в этом конкурсе участвовало 169 студентов 62 вузов вышеперечисленных стран.

04.07.2006

Фахівців з кібербезпеки готуватимуть по-новому
Освітні програми з кібербезпеки у вишах мають базуватися на міжнародних стандартах сертифікації та передбачати практичні елементи навчання.

04.12.2020

В ХНУРЭ появилась современная лаборатория по кибербезопасности
Будущие специалисты по защите данных получили возможность учиться на новейшем оборудовании.

08.11.2019

Победителем олимпиады России и стран СНГ от Cisco стал харьковчанин
Победителем престижной олимпиады России и стран СНГ, которую проводит американская фирма Cisco, стал харьковчанин Антон Тугай. Предприятие Cisco специалисты называют законодателем мод в области информационных технологий. Антон - студент Харьковского университета радиоэлектроники, учится на кафедре телекоммуникационных систем. Организаторы, говорит он, не могли поверить, что Антон - пока только учится, а не работает несколько лет в сфере телекоммуникаций.

03.07.2006

Анонс конференцій

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач