На кафедрі розгорнуто і успішно використовується в навчальному процесі та наукових дослідженнях найсучасніше телекомунікаційне обладнання різних фірм-виробників: Cisco, Siemens, Avaya, D-link та ін. Функціонал обладнання охоплює всі технологічні рівні мереж наступного покоління (NGN) - від термінальних пристроїв і мереж доступу, до транспортних мереж і систем мережевого управління.
Кафедра інфокомунікаційної інженерії входить до складу факультету інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки. Історія кафедри налічує понад 45 років. Щорічно кафедра приймає до 250 абітурієнтів з України та зарубіжних країн на денне, заочне, дистанційне, післядипломне навчання та екстернат, а також на відділення з навчанням англійською мовою.
Кафедра ІКІ носить ім’я Володимира Володимировича Поповського, який її очолював з 1992 по 2018 рр. За цей час під його керівництвом кардинально оновлена та осучаснена лабораторна база кафедри (12 нових лабораторій та центрів); він створив та очолив наукову школу – захищено 10 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій; видано 7 монографій, більше 200 статей та понад 300 доповідей на конференціях. Виконано більше 20 НДР.
Кафедра готує фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктора філософії, PhD) рівнями вищої освіти за такими спеціальностями:
  • 125 Кібербезпека та захист інформації;
  • 126 Інформаційні системи та технології;
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

Здобутки кафедри

ХНУРЕ зберігає високі позиції в QS Rankings by Subject 2023
У предметному рейтингу QS Rankings by Subject 2023 за напрямом Computer Science & Information Systems за показником академічної репутації ХНУРЕ займає високе 4 місце, за показником репутації роботодавців – 2 місце, за кількістю цитувань на статтю – 2 місце, за h-індексом – 3 місце, за міжнародною дослідницькою мережею (IRN) – 1 місце серед 5 українських університетів.

24.03.2023

Професорці кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського присуджено іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук
Вітаємо Євдокименко Марину, професорку кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки, із присудженням їй іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Проектування та оптимізація кіберстійких мультисервісних програмно-конфігурованих мереж в умовах відмов та компрометації мережного обладнання".

05.12.2022

Співробітники кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського у рейтинговому списку авторів наукових публікацій, сформованого компанією Elsevier
Компанія Elsevier склала рейтинговий список науковців світу за результатами їхньої публікаційної активності та цитування за 2021 рік . Ця загальнодоступна база даних вчених із найвищими показниками цитування, яка надає стандартизовану інформацію про кількість цитат, h-індекс, hm-індекс з поправкою на співавторство, цитування статей із різними авторськими позиціями та зведений показник (с-показник).

08.11.2022

Черговий рубіж у публікаційній активності кафедри ІКІ імені В.В. Поповського подолано
Співробітники кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського продовжують підвищувати показники публікаційної активності в наукометричній базі Google Scholar Citations. Ними подолано черговий рубіж: досягнуто 9000 цитат на кафедральні наукові праці.

09.10.2022

Студенти кафедри ІКІ імені В.В. Поповського ХНУРЕ отримали стипендії у рамках проекту Huawei ICT Scholarship
Компанія ТОВ «Хуавей Україна» надала благодійну допомогу згідно з Договором (5-221121, від 22 листопада 2021 р.) з ХНУРЕ у вигляді коштів у розмірі 267 680 грн. для виплати іменних стипендій протягом другого семестру 2021-2022 навчального року у рамках проекту Huawei ICT Scholarship найкращим семи здобувачам вищої освіти кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки

13.06.2022

Досягнення кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського за результатами індексації наукових праць в НМБ Scopus
Науковцям України відкрито доступ до функціоналу інструментарію SciVal у наукометричній базі (НМБ) Scopus. SciVal дозволяє отримати деталізовані звіти та огляди щодо кількості, рівня цитування та належності до квартилів Q1-Q4 публікацій різних університетів та окремих науковців у наукових журналах.

20.02.2023

Професорці кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 р. №6 професорці кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського доктору наук Євдокименко Марині Олександрівні призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

10.11.2022

Опубліковано монографію «Моделювання та оптимізація процесів безпечної та відмовостійкої маршрутизації в телекомунікаційних мережах»
Співробітниками кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського підготовлено та опубліковано в цей нелегкий для країни, університету та кафедри час наукову монографію. Монографія присвячена розв’язанню задач, пов’язаних із розробленням математичних моделей для оптимізації процесів безпечної та відмовостійкої маршрутизації, які б слугували подальшою теоретичною основою перспективних протоколів маршрутизації та технологічних засобів управління трафіком у традиційних та програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах.

05.11.2022

Вітаємо співробітників кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського з черговою перемогою та другим здобутим Міжнародним Проєктом ERASMUS+ модуль Жан Моне
Вітаємо кафедру інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського з черговою перемогою та другим здобутим Міжнародним Проєктом ERASMUS+ модуль Жан Моне «The European experience for enhancement the resilience of critical entities in Ukraine» / «Європейський досвід для підвищення стійкості критично важливих об'єктів в Україні».

04.08.2022

У видавництві Springer надруковано книгу «Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks»
У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT, volume 115) надруковано книгу «Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks».

06.04.2022

Анонс конференцій

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач