На кафедрі розгорнуто і успішно використовується в навчальному процесі та наукових дослідженнях найсучасніше телекомунікаційне обладнання різних фірм-виробників: Cisco, Siemens, Avaya, D-link та ін. Функціонал обладнання охоплює всі технологічні рівні мереж наступного покоління (NGN) - від термінальних пристроїв і мереж доступу, до транспортних мереж і систем мережевого управління.
Кафедра інфокомунікаційної інженерії входить до складу факультету інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки. Історія кафедри налічує понад 45 років. Щорічно кафедра приймає до 250 абітурієнтів з України та зарубіжних країн на денне, заочне, дистанційне, післядипломне навчання та екстернат, а також на відділення з навчанням англійською мовою.
Кафедра ІКІ носить ім’я Володимира Володимировича Поповського, який її очолював з 1992 по 2018 рр. За цей час під його керівництвом кардинально оновлена та осучаснена лабораторна база кафедри (12 нових лабораторій та центрів); він створив та очолив наукову школу – захищено 10 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій; видано 7 монографій, більше 200 статей та понад 300 доповідей на конференціях. Виконано більше 20 НДР.
Кафедра готує фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктора філософії, PhD) рівнями вищої освіти за такими спеціальностями:
  • 125 Кібербезпека та захист інформації;
  • 126 Інформаційні системи та технології;
  • 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

Здобутки кафедри

Професорка Євдокименко Марина нагороджена відзнакою Національної академії наук України для молодих учених "Талант, натхнення, праця"
27 травня 2024 року на Ректораті ХНУРЕ професорка кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Марина Євдокименко отримала почесні відзнаки. До Дня Науки в Україні докторка технічних наук, професорка кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Марина Євдокименко була нагороджена відзнакою Національної академії наук України для молодих учених "Талант, натхнення, праця". Варто зазначити, що нагородження молодих учених, які не є працівниками НАН України, є винятком.

29.05.2024

Кафедра ІКІ імені В.В. Поповського очолила рейтинг ХНУРЕ за ключовими показниками ефективності (KPI) кафедр на 2024 рік
Наказом ХНУРЕ №40 від 02.02.2024 року затверджено та введено у дію рішення вченої ради університету з питання «Про затвердження ключових показників ефективності (KPI) кафедр на 2024 рік». Згідно цього рішення перше місце у рейтингу кафедр ХНУРЕ за KPI на 2024 рік посіла кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського. Вітаємо колектив кафедри з черговою важливою перемогою!

06.02.2024

Кафедра ІКІ імені В.В. Поповського зайняла друге місце у рейтингу випускаючих кафедр ХНУРЕ за підсумками 2022/2023 н.р.
Поновлено рейтинг випускаючих кафедр ХНУРЕ та оголошено його результати за 2022/2023 навчальний рік. За його підсумками друге місце в конкурентній боротьбі виборола саме наша кафедра – кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського!

08.09.2023

ХНУРЕ зберігає високі позиції в QS Rankings by Subject 2023
У предметному рейтингу QS Rankings by Subject 2023 за напрямом Computer Science & Information Systems за показником академічної репутації ХНУРЕ займає високе 4 місце, за показником репутації роботодавців – 2 місце, за кількістю цитувань на статтю – 2 місце, за h-індексом – 3 місце, за міжнародною дослідницькою мережею (IRN) – 1 місце серед 5 українських університетів.

24.03.2023

Професорці кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського присуджено іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук
Вітаємо Євдокименко Марину, професорку кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки, із присудженням їй іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук на виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Проектування та оптимізація кіберстійких мультисервісних програмно-конфігурованих мереж в умовах відмов та компрометації мережного обладнання".

05.12.2022

Оновлено Ukrainian National H-index Ranking за другий квартал 2024 року
Оновлено Ukrainian National H-index Ranking на другий квартал 2024 року. За його підсумками у ТОП 1000 українських науковців в базі даних Scopus 2024 опинилися сім науковців ХНУРЕ, серед яких четверо професорів кафедри ІКІ імені В.В.Поповського.

29.04.2024

Високі позиції кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського на платформі SciVal
Кафедра інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського гідно представляє ХНУРЕ на аналітичній платформі SciVal. За результатами моніторингу наукометричних показників науковців нашого університету з 2018 до 2023 року у десятці найбільш публікаційно активних вчених.

13.11.2023

10 000 цитувань наукових та методичних праць співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського
24 червня 2023 року об’єм цитувань наукових та методичних праць співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського ХНУРЕ подолав поріг у 10 000 за всі роки спостереження у наукометричній базі Google Scholar Citations!

24.06.2023

Досягнення кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського за результатами індексації наукових праць в НМБ Scopus
Науковцям України відкрито доступ до функціоналу інструментарію SciVal у наукометричній базі (НМБ) Scopus. SciVal дозволяє отримати деталізовані звіти та огляди щодо кількості, рівня цитування та належності до квартилів Q1-Q4 публікацій різних університетів та окремих науковців у наукових журналах.

20.02.2023

Професорці кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 р. №6 професорці кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського доктору наук Євдокименко Марині Олександрівні призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

10.11.2022

Анонс конференцій

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач