Department of Telecommunication Systems is part of the Faculty of Telecommunications and Instrumentation Kharkiv National University of Radio Electronics. History of the department has more than 35 years. Department annually receives up to 250 students from Ukraine and foreign countries for the day, part-time and distance, postgraduate training and externship, as well as separation of learning English.

At the department deployed and successfully used in the educational process and scientific research the most advanced telecommunications equipment of different manufacturers: Cisco, Siemens, Avaya, D-link and other functional equipment covers all the technological levels of next-generation networks (NGN) - from terminal devices and networks access to transport networks and network management systems.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

1. Багатоканальний електрозв'язок та телекомунікаційні технології: Підручник для студентів вищих навч. закладів/ За редакцією В.В. Поповського. – Харків: «Компанія СМІТ», 2003. – 512 с. ISBN 966-95983-5-4.

2. Калекина Т.Г., Коляденко Ю.Ю., Евсеева О.Ю. Автоматизация проектирования систем связи. Учебное пособие. − Харьков: «Компания СМИТ», 2005. – 122 с. ISBN 966-659-072-7, ISBN 966-8530-32-2.

3. Стеценко О.О., Даник Ю.Г., Пастушенко М.С. Космічні системи інформаційного забезпечення безпілотних засобів різного призначення: підручник. – Харків: ХУ ПС імені Івана Кожедуба, 2005. – 348 с. ISBN 966-610-004-5.

Read more...

System and Technologies of Digital Television: manual for graduate students.

System and Technologies of Digital Television: manual for graduate students. [Text]/ V.A. Loshakov, V.V . Popovsky , S.O. Saburova, I.S. Shostko, M.Y. Oshepkov, K.O. Popovskaya, L.I. Melnikova. Under the general editorship of Professor V.A. Loshakov - Kh: Company SMIT", 2019. – 416 p.
ISBN 978-966-97643-5-5

Read more...

Навчальний посібник "Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах: навч. посібник для студентів ВНЗ"

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах: навч. посібник для студентів ВНЗ [Текст] / Л.М. Холод, С.О. Сабурова, Ю.Ю. Коляденко, Х.: СМІТ, 2017. – 172 с.

ISBN 978-617-621-068-9

Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах , наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємства зв’язку, принципи та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях E1, PDH, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

Read more...

Надруковано підручник «Video Traffic Delivery over the Internet»

У видавництві «Lambert» надруковано підручник «VideoTrafficDeliveryovertheInternet», автори професор Поповський В.В., асистент Поповська К.О. У підручнику розглядаються популярні на даний час мережні технології обміну мультимедійними, обчислювальними і іншими інформаційними ресурсами між користувачами, підключеними до Інтернету. Перший розділ присвячений закритим і відкритим мережам доставки контенту, зокрема IPTV, OTT-TV, CDN, P2P-TV.

Read more...

Надруковано підручник «Основы теории телекоммуникационных систем»

У видавництві «Lambert» надруковано підручник «Основы теории телекоммуникационных систем», автор професор Поповський В.В. Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи теорії телекомунікаційних систем». В основу дисципліни покладено положення загальної теорії систем, системний підхід, методи системної політики. Дана дисципліна направлена на конкретизацію та підсилення міждисциплінних зав’язків, на розвиток у студентів системного мислення з аналізу, синтезу телекомунікаційних задач. У підручнику розглядаються різноманітні математичні концептуальні та формалізовані моделі, які орієнтовані на розв’язання наукових та практичних задач.

Read more...

Викладачі кафедри

 • Пшеничних Сергій Васильович
 • Сабурова Світлана Олександрівна
 • Снігуров Аркадій Владиславович
 • Терещенко Ігор Володимирович
 • Тiтаренко Лариса Олександрiвна
 • Токар Любов Олександрівна
 • Шостко Ігор Світославович
 • Штангей Світлана Вікторівна
 • Марчук Артем Володимирович
 • Марчук Володимир Степанович
 • Мельнікова Любов Іванівна
 • Пастушенко Микола Савелійович
 • Коваленко Тетяна Миколаївна
 • Ковальчук Валентина Костянтинівна
 • Коляденко Юлія Юріївна
 • Лемешко Олександр Віталійович
 • Лошаков Валерій Андрійович
 • Агеєв Дмитро Володимирович
 • Добринін Ігор Станіславович
 • Євдокименко Марина Олександрівна
 • Епішкін Сергій Олексійович
 • Єременко Олександра Сергіївна
 • Куля Юлія Едуардівна
 • Радівілова Тамара Анатоліївна
 • Філіппенко Олег Ігорович
 • Поповська Катерина Олегівна
 • Вавенко Тетяна Василівна
 • Шаповалова Анастасія Сергіївна
 • Москалець Микола Вадимович
 • Пронюк Ганна Валеріївна
 • Холодкова Анна Валеріївна
 • Кадацька Ольга Йосипівна
 • Мерсні Амаль
 • Сацюк Василь Васильович
 • Холод Леонід Миколайович
 • Волотка Вадим Сергійович
 • Лебеденко Тетяна Миколаївна
 • Мартинчук Олександр Олександрович
 • Невзорова Олена Сергіївна
 • Журавка Андрій Вікторович
 • Акулінічев Артем Аркадійович

Соціальні мережі

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра інфокомунікаційної інженерії

home Адреса: 61166, Україна, м Харків, пр. Науки 14, головний корпус, 3 поверх, кім. 304

phone Телефон: +38057-702-13-20

email Email: d_ts@nure.ua